Tartu Laste ja Noorte Maja

Tartu poistekoori 40. Aastapäeva juubelikontserdi kulutuste osaliseks katmiseks 05.05.2001

Aasta: 2001

Summa: 2500 EEK