Tartu Lasteteater

Juubelihooaja reklaamürituste korraldamiseks ja juubeliafissi trükkimiseks ning teatrit tutvustava bülletääni väljaandmiseks

Aasta: 1998

Summa: 12650 EEK