Tartu Linnamuuseum

Lauluvõistluse “Oh, ma waene Tarto liin!” korraldamiseks

Aasta: 2002

Summa: 1900 EEK