Tartu Maarja koguduse kammerkoor “Soli Deo Gloria”

Kahe CD plaadi väljaandmiseks

Aasta: 1999

Summa: 1000 EEK