Tartu Õpetajate Seminar

Õppejõudude enesetäiendamiseks Viini Pedagoogilises Seminaris

Aasta: 1999

Summa: 4000 EEK