Tartu Poistekoor

Osavõtumaksu toetus 3. ülemaailmsest kooriolümiast osavõtmiseks Saksamaal

Aasta: 2003

Summa: 9000 EEK