Tartu Puuetega Inimeste Koda

Raamat-kogumiku „Sealpool vaikuse piiri” väljaandmine

Aasta: 2012

Summa: 300 €