Tartu Tamme Gümnaasium

Güm. 65./95. juubelile pühendatud almanahhi “65 aastat keskharidust, 95 aastat emakeelset haridust” kirjastamiseks

Aasta: 2009

Summa: 10000 EEK