Tartu Ülikool

TÜ Õpetajate Seminari naiskoori osavõtukulude osaline kate koorikonkursist

Aasta: 2006

Summa: 3000 EEK