Tartu Ülikooli Raamatukogu

Raamatukogu töötajate Anne Lentsiuse, Tiiu Täpsi ja Ene Sarapi osavõtuks Krakovis toimuvast LIBER-i kaardiraamatukogude hoidjate 11. Konverentsist

Aasta: 1998

Summa: 5934 EEK