Tartu Üliõpilasteater

Lavastuse “Kevade ärkamine” väljatoomine ja repertuaaris hoidmine

Aasta: 2012

Summa: 300 €