Tartu Üliõpilasteater MTÜ

Stipendium Kadi Tudre’le näitlejatreeningu jätkukoolituse läbiviimiseks üliõpilasteatris

Aasta: 2010

Summa: 2000 EEK