Tartu Vaba Waldorfkooli Selts MTÜ

Üle-eestiliste waldorfkoolide 5.klasside antiikolümpiamängude korraldamine

Aasta: 2013

Summa: 500 €