Tea Lepik

Toetus kuuajaliseks täiendusõppeks Kieli Christian-Albrechi Ülikooli Närviravi keskuses lihashaiguste alal

Aasta: 1994

Summa: 1500 EEK