Tõnu-Andrus Tannberg

1806.aasta märtsist kuni detsembrini Tartus ilmunud esimese eestikeelse ajalehele pühendatud koguteose “Tarto maa rahwa Näddali-Leht. Uurimusi ja allikmaterjale” käsikirja koostamise lõpuleviimiseks

Aasta: 1997

Summa: 5000 EEK