TÜ Akadeemiline Spordiklubi

Maidu Laht – treening- ja võistlustoetus

Aasta: 2002

Summa: 1000 EEK