TÜ Füüsilise Antropoloogia Keskus

Prof.Juhan Auli 100.sünniaastapäevale pühendatud 8.rahvusvahelise Tartu Antropoloogia Konverentsi artiklite kogumike trükikulude osaliseks katmiseks

Aasta: 1997

Summa: 7000 EEK