TÜ Klubi

Tudengifestivali “Ülikooli kevadpäevad ’97” linnaürituste korraldamiseks

Aasta: 1997

Summa: 8000 EEK