TÜ spordikeskus

Toetus õpetajate täiendkoolituse programmi “Kehaline kasvatus algklassides” käivitamiseks ja metoodiliste õppevahendite trükikulude katteks

Aasta: 1996

Summa: 3000 EEK