TÜ Spordiklubi “Kiirjooksjate rühm”

Ettevalmistusprogrammi elluviimiseks 2 õppetreeningkogunemise korraldamiseks

Aasta: 1999

Summa: 3558 EEK