TÜ Stomatoloogia kateeder

Toetus osavõtuks ülemaailmsest hambaarstide föderatsiooni maailmakongressist Kanadas ettekandega.

Aasta: 1994

Summa: 1500 EEK