Ühing Polygon

Polygon Teatrikooli Tartu rühmas ühiskondlikku teadlikkust tõstvate noortelavastuste väljatoomine (rendikulude katteks)

Aasta: 2015

Summa: 400 €