Ülle Toome

Toetus osavõtuks anomaalsete koolieelikute psühholoogilis-pedagoogilise diagnostika kursusest Moskvas

Aasta: 1996

Summa: 1000 EEK