Virve Kask

Osavõtuks XI Ülemaailmsest laste ja noorukite günekoloogia kongressist Singapuris

Aasta: 1995

Summa: 4000 EEK