Uku Masingu sihtkapitali stipendiumi saaja on selgunud

Uku Masingu sihtkapitali stipendiumi pälvis Masingu pärandi uurimiseks Mari-Liis Tammiste.

Uku Masingu sihtkapitali stipendiumile said kandideerida eelkõige teadurid, filoloogid, üliõpilased ja teised Uku Masingu pärandi uurimisega tegelevad isikud. 2880-eurose stipendiumi eesmärk on toetada Ulu Masingu pärandi uurimist, korraldamist, arhiveerimist ja levitamist.

Stipendiumi saaja Mari-Liis Tammiste tegeleb Masingu kirjavahetusarhiivi uurimisega. Stipendiumiperioodi vältel on Tammiste eesmärgiks varasemalt adressaatide kaupa sorteeritud kirjade täpsem kirjeldamine. Samuti Eha Masingule saadetud kirjade, mis moodustavad osa Masingu arhiivist, läbitöötamine. Uurimisetöö tulemusena on võimalik edaspidi otsustada nende avaldamisvõimaluste üle.

Lisaks kirjavahetusarhiivi uurimisele tegeleb Mari-Liis Tammiste Hando Runneli, Külliki Kuuse ja Kristi Salve koostatud Uku Masingu luuletuste valikkogu ettevalmistamisega, mis peaks ilmuma käesoleva aasta sügisel.

Uku Masingu sihtkapital on asutatud 1997.aastal Uku Masingu Kolleegiumi poolt.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee