Uku Masingu stipendiumi konkursi tähtaeg 9.jaan.2004

Uku Masingu stipendium on Uku Masingu Vana Testamendi käsiraamatu käsikirja
(14 köidet) digitaliseerimise, kirjavahetuse ning usuteaduslike tööde uurimise jätkamiseks. Nõutav korrektne masinakirjaoskus ja akadeemilise töö harjumus.
Stipendium üheks aastaks 30 000 krooni.