Uku Masingu stipendiumi konkurss

Uku Masingu stipendium on Uku Masingu käsikirjade, kirjavahetuse ja fotokogu korraldamiseks ning arhiveerimistöö jätkamiseks. Stipendiumi taotlemiseks on nõutav filoloogia-alane haridus, tekstoloogilise töö kogemus ja Uku Masingu tööde tundmine.
Taotlused tuleb esitada 7.jaanuariks 2003 Tartu Kultuurkapitali Raekoja plats 8.