Üleskutse kaasalöömiseks Linnaehituse sihtkapitali näitusel 2007

ÜLESKUTSE

Linnaehituse sihtkapitali näitus „Eesti maastik“, oktoobris 2007 Tartu näitusepaikades

2007. aasta sügisel toimub Tartus teist korda AS Linnaehituse sihtkapitali näitus. AS Linnaehituse poolt loodud sihtkapital toetab vabariikliku teemanäituse korraldamist Tartus, millega kaasneb peapreemia (20 000.- krooni) ning näitusekataloog.

2007. aasta näituse teema on EESTI MAASTIK.

Maastik on kultuuri ja looduse pidevas vastasmõjus arenev keskkond. Sotsiaalsete ning majanduslike tegurite mõjul pidevalt muutuv maastik on kui tähendustest tiine raamat, täis märke ja sümboleid, mis teadlikule vaatlejale avanevad. Osates „lugeda“ maastikus talletunud kihistusi, avaneb see märgisüsteemina, mis jutustab ajaloost ja siin tegutsenud inimestest, toimunud ja asetleidvatest protsessidest ühiskonnas – võimusuhetest ja väärtushinnangutest ning neist tingitud otsustustest ja käitumisest, mis määravad homse maastiku näo. Ja muidugi peegeldub erinevates maastikukujutlustes ja -esitustes ka kõike vaatlev subjekt, kuna iga maastik on ühtlasi ka kunstniku hinge-, mõtte- ja mälumaastik – tema kogemuste ja ettekujutuste vili.

Meid huvitab, kui palju me leiame üha homogeniseeruvas maailmas oma enesemääratluseks maastikust pidet? Kas avaldub identiteeti loov kohatunne? Kas kunstnik püüab kujutada „kuldajastu(te) ideaalmaastikku“, juhib tähelepanu asetleidvatele sotsiaal-majanduslikele protsessidele? Vaatab tulevikku?

Näitusele on oodatud tõlgendused kõikvõimalikes materjalides. Et korraldajad oskaksid arvestada kataloogi mahuga ning kunstnike erisoovidega teoste eksponeerimisel, siis palume oma osalemissoovist võimalikult varakult märku anda – hiljemalt 1. juuniks 2007 ning lisada kavandatava teose kirjeldus.

Teoseid (installatsiooni puhul eskiis) kataloogis reprodutseerimiseks ootame esinejatelt 1. augustiks 2007.

AS Linnaehituse sihtkapital annab välja preemia väärtuses 20 000.- krooni.

Lisainfo: näituse koordinaator Külli Aleksanderson, tel 52 262 53, aleksanderson@hot.ee