Ülevaade Tartu Kultuurkapitali nõukogu tööst 2004-2007

01.06.2004.a. asus tööle kolmeks aastaks 15-liikmeline nõukogu: Jaak Kangilaski, Laine Jänes, Veljo Ipits, Helmer Jõgi, Jüri Sasi, Peeter Paenurm, Merle Jääger, Aadu Must, Berk Vaher, Peeter Laurson, Mati Tolmoff, Riho Leppoja, Andres Koppel, Ilme-Tiiu Tinni, Asko Tamme.

Vahetusid: Laine Jänese asemel tuli Georg Aher, Merle Jäägeri, Mati Tolmoffi ja Berk Vaheri asemele Toomas Tein, Merike Kaunissaare ja Rutt Hinrikus.

Nõukogu esimees on olnud kolm aastat Helmer Jõgi, abiesimees Jüri Sasi.

Kõige suurem otsene töö on nõukogu liikmetest moodustatud komisjonidele poolaastakonkurssideks laekunud taotluste läbivaatamine. Neid taotlusi saab Kultuurkapital aastas keskeltläbi 550 (2007.a. on jagamiseks 1,6 milj. kr.).

Nõukogu liikmete hulgast on moodustatud kolm komisjoni:

6-liikmeline kultuurikomisjon (Paenurm, Hinrikus, Leppoja, Kaunisaare, Sasi) vaatavad läbi ja otsustavad raha jagamise poolaastakonkursside viie valdkonna taotlused (helikunst, näitekunst, kirjandus ja kirjastamine, kunst, rahvakultuur). Aastas 2 x 170 taotlust = 340 taotlust

3-liikmeline teaduskomisjon (Must, Tamme, Aher, keda viimati asendas A.Koppel) vaatavad läbi poolaastakonkursside teadus-haridusvaldkonna taotlused. Aastas ca 100 taotlust

3-liikmeline kehakultuuri-spordikomisjon (Tein, Laurson, Jõgi) vaatavad läbi poolaastakonkursside spordivaldkonna taotlused. Aastas ca 110 taotlust.

5-liikmeline majanduskomisjon (Jõgi, Tinni, Ipits,Sasi, A.Koppel) vaatavad läbi Kultuurkapitali aastaeelarve, eelarve täitmised, Tartu linna eelarvest eraldatud summa jagamine konkurssideks, majandusaasta aruande läbivaatamine enne kinnitamist, varade investeerimine jt. rahadega seotud küsimused.

Nõukogu liikmed võtavad osa erinevate stipendiumikonkurssidega seotud komisjonide tööst ja konkreetsed esindajad määratakse nõukogu koosolekutel: näit. A.Starkopfi ja A.Vabbe konkurss – Merike Kaunisaare, G.Suitsu stip konkurss – Asko Tamme, I.Urbeli stip konkurss P.Laurson, Hansapanga stip. konkurss J.Sasi, Sampo Panga stip.konkurss A.Must jt.(õpetajate preemia, Uppini, Kuurme, EMÜ, O.Tauri, Russaku, Agenda 21, EMT, Elioni, Tarmeteci jt.komisjonid). 2006.aastal võtsid nõukogu liikmed osa 21 erineva stipendiumikomisjoni tööst, kusjuures mõnda stipendiumi antakse aastas välja mitu korda.

Otsused tehake komisjoni koosolekutel ja Kultuurkapitali nõukogus on otsuse juriidiline kinnitamine (või mitte kinnitamine).

Aastapreemia, loomingulised aastastipendiumid, mõnede allfondide stipendiumid otsustatakse nõukogu koosolekul.

2004.a. toimus 11 nõukogu koosolekut, kinnitati 88 eelnõud;

2005.a. toimus 10 nõukogu koosolekut, kinnitati 109 eelnõud;

2006.a. toimus 10 nõukogu koosolekut, kinnitati 121 eelnõud;

2007.a. on toimunud 4 nõukogu koosolekut, on kinnitanud 40 eelnõud.

4.05.2007.a.

Ü.Koppel