Üliõpilased saavad nüüd kandideerida ELA fondi stipendiumidele

Kõikide meie õppekavade üliõpilased saavad nüüd kandideerida ELA fondi stipendiumidele. Stipendiumifondide kogumaht on sel korral 2200 eurot.Konkursil kandideerimiseks tuleb SA-le Tartu Kultuurkapital esitada elektrooniline taotlus ja juurdekuuluvad dokumendid hiljemalt 1. novembriks 2023 (23.59ks). Stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, erialast motivatsiooni ja aktiivset eluhoiakut.

Millisele stipendiumile saad kandideerida sina?

Stipendiumi nimiMillisele õppekavale?Kui suur stipendium?
AS Tallinna Lennujaam stipendiumAM (lennunduskorraldus) ja CNS/TECH (lennundustehnika side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerujad)700 eurot
Fort Aero ASi stipendiumPIL (õhusõiduki juhtimine)800 eurot
Pühajärve stipendiumKõikidele õppekavadele (sh CAM ja CATP)700 eurot

Missugused on stipendiumide kandideerimisnõuded?

AS Tallinna Lennujaama stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida ELA rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 2. kursuse üliõpilased, kes õpivad õppekavadel nagu lennunduskorraldus või lennundustehnika side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerujad ning kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 

 • elektrooniline taotlus linnaportaalis;
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

 

  1. ​”Tugikeskuste vajadus ja sobivuse analüüs Tallinna lennuväljal” (täpsustus võimalikule huvilisele – tegemist ruumidega, mida kasutatakse lennuõnnetuse korral ellujäänute, lähedaste, uurijate, pressi jne tarbeks)​;
  2. ​”Ohutusjuhtimine homme – kuidas hoida ja arendada kõrget ohutuskultuuri innovatiivsete meetoditega​”;
  3. ​”Millega arvestab tuleviku reisija oma teekonda planeerides? Keskkonnajalajälg vs mugavus vs ökonoomsus​”.

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium.

Fort Aero AS-i stipendium

Fort Aero AS-i stipendiumile saavad kandideerida ELA rakenduskõrgharidusõppe õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava ning lennundustehnika õppekava õhusõiduki ehitusele ja hooldusele spetsialiseerunud üliõpilased, kellel pole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 

 • elektrooniline taotlus linnaportaalis;
 • CV;
 • essee* (1-2 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

 

  1. “Keskkonnaprobleemide ning keskkonnaseaduste mõju lennutööstusele”;
  2. “Inimfaktorid lennuõnnetustes”;
  3. “Millist mõju avaldab majanduslangus ärilennundusele?”;
  4. “Tehisintellekti võimalused ja piirangud lennunduses”.

Välja antakse üks 800 euro väärtuses stipendium.

Pühajärve stipendium

Pühajärve stipendiumile saavad kandideerida kõik ELA rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 2. kursuse üliõpilased, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 

 • elektrooniline taotlus linnaportaalis;
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

 

 1. “Kuidas tööstuse väljakutsed ja muutuvad turutingimused mõjutavad tänast lennundustööstuse tööjõudu”;
 2. “Järgmise viie aasta jooksul tekkivad väljakutsed ja võimalused”;
 3. “Strateegiad ja tehnoloogiad, mis võivad aidata saavutada süsinikuneutraalse lennunduse”;
 4. “Droonide tõus: õhuliikluse tulevik”.

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium.

Kõikide stipendiumide taotlemine toimub siin. Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse, on ELA fond. Lisaks märkida, missugust stipendiumit täpsemalt taotled. Näiteks: ELA fond Pühajärve stipendium. Õppetulemuste väljavõtet ei pea lisama, selle teeb õppeosakond.

* Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega. Essee tuleb vormistada ELA kirjalike tööde vormistamise juhendi (vt lisa 5) järgi. Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu (vt ptk 3).

Julget pealehakkamist ja edukat kandideerimist!