Uus Kivisilla Fond ootab annetusi

Ajaloolise Tartu Kivisilla taastamisele saavad nüüd kaasa aidata kõik soovijad.

Eelmisel reedel allkirjastasid Tartu Kultuurkapital ja MTÜ Tartu Kivisilla Taastamise Selts Kivisilla Fondi asutamislepingu. Fondi eesmärgiks on aidata kaasa Tartu ühe ajaloolise sümboli – Kivisilla taastamisele ja sellele, et Tartu Raekoja platsil taastataks endine arhitektuuriline ansambel ning kahte Emajõe kallast ühendaks taas Kivisild.

Fondi võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Annetusi ja toetusi saab kanda SA Tartu Kultuurkapital Ühispanga arveldusarvele 10102052050006 märgusõna “Kivisild” all.

Kivisilla Taastamise selts annetas fondi algpanusena 330 000 krooni. Igast sihtotstarbelisest fondi tehtud annetusest arvatakse 8% toetusfondi põhikapitali, 90% kuulub väljamaksmisele stipendiumitena vastavalt statuudile või fondi eesmärkidele ja 2% jääb Kultuurkapitali kulude katteks. Fondi kogutud vahendid investeeritakse ja antakse välja ainult Kivisilla taastamise eesmärgil.

Toetusfondi stipendiumid ja muud väljamaksed määratakse statuudis sätestatud eesmärgil ja tingimustel. Statuut (konkursi tingimused) koostatakse vähemalt üks kuu enne konkursi väljakuulutamist. Fondi nõukokku kuuluvad Tartu Kivisilla Taastamise Seltsi poolt Valter Haamer ja Ants Veetõusme ning Tartu Kultuurkapitali poolt Krista Priimäe.

Tartu Raekoja platsi otsa 18. sajandil rajatud sild oli esimene kivisild Baltimaades. Rajatis avati liikluseks 1784. aastal. Sild hävitati Teises maailmasõjas ning praegu saab imetleda vaid 2004. aastal Kivisilla Taastamise Seltsi poolt paigaldatud silla vähendatud maketti.

Kivisilla Taastamise Selts asutati 23. aprillil 1992. aastal ning tegutsemise eesmärgiks seati ajaloolise Kivisilla taastamine 2005. aasta Hansapäevadeks. Paraku soovitud daatumiks silda taastada ei jõutud. Kivisilla Fondi loomine annab uut lootust, et heade inimeste abiga kunagine Tartu sümboliks peetud Kivisild saab uue elu.