Vahetus Tartu Kultuurkapitali nõukogu liige

Eesti Maaülikooli ettepanekul kutsus Tartu Linnavalitsus oma 05.02.2013 korraldusega Tartu Kultuurkapitali nõukogust tagasi Jüri Lehtsaare seoses õppeprorektori ametikohalt lahkumisega ja nimetas uueks nõukogu liikmeks õppeprorektor Paavo Kaimre.

Paavo Kaimre volitused kestavad kuni uue nõukogu nimetamiseni, so 19.juunini 2013.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee