vahetus Tartu Kultuurkapitali nõukogu

Tartu Linnavalitsus nimetas Tartu Kultuurkapitali uue nõukogu koosseisu, kuhu kuuluvad Veljo Ipits, Helmer Jõgi, Laine Jänes, Merle Jääger, Jaak Kangilaski, Andres Koppel, Peeter Laurson, Riho Leppoja, Aadu Must, Peeter Paenurm, Jüri Sasi, Asko Tamme, Ilme-Tiiu Tinni, Mati Tolmoff ja Berk Vaher.

Esimesel koosolekul 11 juunil valis nõukogu salajasel hääletamisel nõukogu esimeheks Riigikogu liikme ja Tartu Linnavolikogu liikme Helmer Jõgi.

Nõukogu aseesimeheks valiti M.Härma Gümnaasiumi direktor Jüri Sasi.

Nõukogu liikmete hulgast moodustati neli komisjoni.
Stipendiumitaotlustele asjatundlikuma hinnangu andmiseks moodustas nõukogu kolm komisjoni:
Kultuurikomisjon esimees: Peeter Paenurm, liikmed: Merle Jääger, Riho Leppoja, Laine Jänes, Jaak Kangilaski, Berk vaher.
Teaduskomisjon esimees: Jaak Kangilaski, liikmed: Aadu Must ja Asko Tamme.
Kehakultuurikomisjon esimees: Mati Tolmoff, liikmed: Peeter Laurson ja Helmer Jõgi.
Majandus- ja finantsküsimuste lahendamiseks moodustati majanduskomisjon esimees: Helmer Jõgi liikmed: Ilme-Tiiu Tinni, Veljo Ipits, Jüri Sasi, Andres Koppel.

Tartu Kultuurkapitali nõukogu nimetatakse vastavalt põhikirjale kolmeks aastaks.