Vaike Uibopuu stipendiumi pälvis Silja Otsar

22.novembril anti Vanemuise kontserdimajas toimunud Tartu ja Tartumaa naiskooride ja Lõuna-Eesti meeskooride laulupäeval üle Vaike Uibopuu sihtkapitali stipendium, mille käesoleval aastal pälvis Silja Otsar.

Silja Otsar on Võrumaal ja ka kogu Lõuna-Eestis tuntud dirigent. Koorijuhina on ta ametis kuue kooriga, milleks on Parksepa Keskkooli laste- ja segakoor, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi laste- ja segakoor, segakoor Hilaro ja naiskoor Lapi Laulijad. Kõik juhendatavad koorid laulsid end ka selle suve üldlaulupeole “Aja puudutus. Puudutuse aeg”.

Stipendiumikomisjoni tähelepanu pälvis eelkõige laureaadi panus naiskoorilaulu edendamisse Võru maakonnas.

2012.aasta suvel otsustas Silja Otsar Parksepa kandi küladest kokku kutsuda lauluhuvilised naised. Esimesele kohtumisele kogunes 12 lauljat, mõne proovi pärast oli seltskond suurenenud juba 20-ni. Ja nii oligi alus pandud naiskoorile Lapi Laulijad. Koori nimi vihjab Lapi küla nimele, mille maadel asub praegune Parksepa Keskkooli maja, kus naiskoor oma iganädalaseid proove teeb. Vastloodud naiskoor otsustati registreerida 2014.aasta laulupeole, vaatamata sellele, et enamus lauljaid oli ilma pideva laulukogemuseta. 2013.aasta sügiseks oli koor kasvanud juba 30-liikmeliseks, kuid 2014.aasta üldlaulupeo ettevalmistus tekitas aukartust, sest kava oli algajatele lauljatele keeruline. Üldlaulupeo ettelaulmised läksid vaatamata väikestele ebaõnnestumistele siiski edukalt ja naiskoori Lapi Laulijad osales Tallinna laululaval toimunud üldlaulupeol.

Vaike Uibpouu sihtkapital on asutatud 2010.aastal sooviga toetada Lõuna-Eestis püsivalt tegutsevaid naiskoore ja nende dirigente, tunnustamaks kvaliteetse naiskoorimuusika viljelejaid.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee