Vanemuise fondi stipendiumikonkurss 2014

Vanemuise fondi stipendiumikonkurss 2014.aastal

Vanemuise fond on asutatud 2006.aastal eesmärgiga edendada Eesti kunsti- ja teatrielu ning innustada loomeisikuid.

Vanemuise fondist saavad stipendiumi taotleda Vanemuise teatri tehnilised ja loomingulised töötajad enese arendamiseks oma tööga seotud valdkondades ning Vanemuise teatris kunstilisi projekte teostavad lavastajad, kunstnikud, koreograafid, heliloojad, dirigendid, solistid, näitlejad, orkestrandid, tantsijad jt.

2014.aastal on fondist välja jagamiseks 16 500 eurot. Stipendiumi saajad selgitab välja Vanemuise teater. Stipendiumitaotlusi võtab teater vastu igakuiselt. Saabunud taotlused vaatab läbi Vanemuise teatri loomenõukogu, kelle otsused kinnitab Vanemuise fondi nõukogu ning esitab ettepanekud Tartu Kultuurkapitalile stipendiumie väljamaksmiseks.

Vanemuise fondi nõukogusse kuuluvad Toomas Peterson, Ave Svarts ja Keiu Kaljujärv.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee