Vanemuislastele määrati stipendiume

Vanemuise fondi stipendiumisaajateks määrati 39 vanemuislast.

Kõige rohkem määrati enesetäiendamiseks keeleõppe stipendiume. 2 300-kroonised keeleõppe stipendiumid said JANIKA KOLJU, LII MEZUL, ANNE-LY SOO, OLGA BELOKON, ANU KÕIV, PIRET UNIVER, ZANNA PINDMAA, DAGMAR KIVIMÄE, HIIE KIRSIMÄE, ELERI KIVISTIK ja KAILI PÄRN. Samuti keeleõppeks määrati stipendium MALL TÜRK-ile (2 165 krooni), TERJE KIHO-le (1 800 krooni), MERLE AUNPUU-le (1 350 krooni) ja TRIINU LEPPIK-ule (1 100 krooni).

3D tekstiilitehnika omandamiseks määrati 1 320 kroonised stipendiumid IVI VELS-ile ja MARIKA RAUDAM-ile. Loomingulise stipendiumi said ELE SONN (10 000 krooni), SVEN KARJA (30 000 krooni), RUSLAN STEPANOV (5 000 krooni), VALENTINA KREMEN (4 000 krooni) ja KAJA ILMJÄRV (3 000 krooni).

Poogna ostuks määrati DENIS STRELKOV-ile 3 000 krooni, HELI KUUS-ele 3 500 krooni ja MARINA PELESHEVA-le 8 000 krooni. Taastusravi toetuseks said KRISTJAN MATSON 5 000 krooni ja ELLE FUCHS 1 500 krooni. Arvutiõppe stipendium määrati KAIE UUSTAL-ile (950 krooni), arvutigraafika koolituse stipendium KRISTINA KÜTT-ile (3 900 krooni) ja koostöömessist osavõtu stipendium LIISI ESS-ile (6 400 krooni).

Lisaks toetab Vanemuise fond MERLE JALAKAS-e individuaalseid hääleseadetunde 2 000 krooniga, ANNIKA KULLAMAA kultuurikorralduse õpinguid 4 500 krooniga, MARIKA PETTI enesetäiendusreisi Baseli Ooperisse 3 500 krooniga, AIVAR KALLASTE enesetäiendust Flaami Kuninglikus Balletikoolis 5 000 krooniga, MARIKA AIDLA enesetäiendust Antverpeni Kuninglikus Balletikoolis 6 000 krooniga ning SAORI NAGATA ja STEVEN MELENDEZ-i klassikalise tantsu tunde Londonis 6 000 krooniga. Loomingulised stipendiumid (4 500 krooni) määrati tantsutundideks COLIN THOMAS MAGGS-ile ja DANIIL KOLMIN-ile.

Vanemuise fond toetab peamiselt vanemuislaste enesetäiendust ja koolitusi. Kokku taotleti Vanemuise fondist 185 565 krooni, väljamaksmiseks fondi nõukogu ettepanekul 160 605 krooni.