Veebruari lõpuks ootame taotlusi kolme suure projekti finantseerimiseks

28.veebruariks ootab Tartu Kultuurkapital taotlusi kolme suure projekti finantseerimiseks.
Esimese poolaasta projektikonkursi stipendiumifond on 80 000 krooni, mis jaguneb 40 000 ja kaheks 20 000 krooniseks stipendiumiks.

Stipendiumikonkursi eesmärgiks on kujundada kultuuripilti Tartu linnas kultuuri-, teadus-, haridus- ja spordiprojektide osalise finantseerimise kaudu.

Projektikonkursi kaudu finantseeritakse füüsiliste ja juriidiliste isikute omaalgatuslikke projekte, mis edendavad Tartu kultuurielu, suunatud avalikkusele (Tartu linna elanikele), kultuurikeskkonda parandavad.

Eelistatud on uudse ja originaalse ideega projektid, laia kõlapinnaga projektid, mis on leidnud ka teiste finantseerijate toetust.
40 000-kroonise stipendiumikonkursil on eelistatud pikaajalise kestvusega (üle 6 kuu) või jätkusuutlikud ning kõrget professionaalsust omavad projektid. Stipendiumit saavad taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Kultuurkapital ei toeta riigieelarvest ja linnaeelarvest finantseeritavate asutuste põhitegevust, millel on riigieelarveline ja/või linnaeelarveline kate, kuid toetab nimetatud asutuste omaalgatuslikke projekte või nendes osalemist.
Stipendiumi taotlemiseks peab taotleja esitama Tartu Kultuurkapitali ankeedi /koduleheküljelt konkursid, kultuuriprojektid alt/, projekti täieliku eelarve, kus on kajastatud kõik tulud sh omafinantseerimise osa ja kaasfinantseerijad nimeliselt ning kõik projekti kulud, taotluse põhjenduse: projekti liik, ajaline kestvus, projekti teostajad ja projekti juht, projekti eesmärk ja kellele suunatud, projekti vajalikkuse põhjendus, tegevuse kirjeldus ja etapid, oodatav tulemus ja tulevikunägemus ning meediaplaani ürituse tutvustamiseks ja kajastamiseks.

Stipendiumid määratakse ekspertkomisjoni hinnangul ja soovitusel ning Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu otsusega ühe kuu jooksul stipendiumitaotluste esitamise tähtajast arvates.
Info koduleheküljel www.kultuurkapital.ee/uudised või telefonil 441 500.