Videomat Casino Groupi stipendium 10000 krooni

Videomat Casino Grupi stipendiumi võivad taotleda kõik Tartu Ülikooli matemaatika-informaatika teaduskonna statistika õppetooli üliõpilased ja majandusteaduskonna üliõpilased. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

·         taotlus nimelise stipendiumi taotluse ankeedil (elektroonselt www.kultuurkapital.ee kaudu); 

·         väljavõte õppimistulemuste kohta;

·         taotleja tegevuse, saavutuste ja õpingute kirjeldus,

·         võimalusel ühe õppejõu soovitus.

Videomat Casino Group stipendiumi suurus on  10 000 krooni ja taotluste esitamise tähtaeg 1.veebruar 2010.a.

Statuut

Info e-posti aadressil kultuurkapital@raad.tartu.ee