Zonta Klubi Fondi stipendiumi saab Kersti Aan

Tartu Kultuurkapitali poolt välja kuulutatud Tartu Zonta Klubi õpetaja stipendiumi taotluste läbivaatamine toimus 21.septembril Tartu Kultuurkapitalis. Stipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada oma tööle pühendunud naisõpetajat Tartu linnas või maakonnas. Stipendiumi saajaks on õpetaja, kes suudab ja teeb rohkem kui nõuab igapäevatöö.

Stipendiumile esitati 15 taotlust. Komisjoni ettepanekul saab stipendiumi Tartu Tamme Gümnaasiumi  huvijuht ja muusikaõpetaja Kersti Aan.

Stipendiumi suurus on 10 000 krooni.

Komisjon töötas neljaliikmelises koosseisus: Zonta Klubi president Merle Vall ja klubi liikmed Katrin Lember ja Kalli Kukk ning Tartu Kultuurkapitali esindas kultuurkapitali nõukogu abiesimees Jüri Sasi.

Stipendium antakse üle õpetajate päevale pühendatud pidulikul vastuvõtul 1.oktoobril 2009. a. Tartu Raekojas.