Zonta Tartu Klubi fondi stipendiumi laureaat on Karin Uibo

2.oktoobril anti Tartu Pauluse kirikus toimunud heategevuskontserdil üle Zonta Tartu Klubi fondi stipendium, mille pälvis Karin Uibo.

Alates käesolevast aastast toetab Zonta Tartu klubi fond 800-eurose stipendiumiga oma tööle pühendunud lähisuhtevägivalla juhtumitega kokku puutuva eriala silmapaistva esindaja enesetäiendamist ja/või õpinguid.

Stipendiumi laureaat Karin Uibo on Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuris piirkonnapolitseinik ja töötanud politseis juba 20 aastat. Suurema osa sellest ajast on ta tegelenud laste ja peredega ning puutunud oma töös pidevalt kokku lähisuhtevägivalla juhtumitega. Tema peamisteks ülesanneteks prefektuuris on olnud kavandada, analüüsida ja kontrollida koostöös maakondlike üksuste vastava valdkonna juhtidega lähisuhtevägivalla alast tööd ja noorsootööd.

Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri lähisuhtevägivalla alase politsei koordineerija Sirli Seegari sõnul on Karini töö edukuse võtmeks tema kauaaegne noorsoopolitseinikuna töötamise kogemus – ta on aastate jooksul loonud mitmeid kontakte erinevates võrgustikes, kellega koos edendada vägivallavastast tööd ning aidata lähisuhtevägivalla all kannatanud lapsi ja peresid.

Stipendium aitab kaasa Karin Uibo magistriõpingutele Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis teenuse disaini erialal. Magistritöö raames uurib ta lähisuhtevägivalla ohvrite kogemusi – kuidas hindavad nemad politsei poolt pakutava abi vajadust, selle kasulikkust, missugused on nende ootused ning kuidas suhtuvad teenusesse.

Zonta Tartu Klubi korraldab igal aastal hingedepäeval, 2.novembril, heategevusliku kontserdi, mille tuludest antakse ka välja klubi fondi stipendiumi. Zonta Tartu Klubi fond on asutatud Tartu Kultuurkapitali juurde 2007.aastal.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee