Zonta Tartu klubi fondi stipendiumikonkurss lähisuhtevägivallajuhtumite lahendamisega tegeleva elukutse esindajatele taotluste esitamise tähtajaga 15.oktoober

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Zonta Tartu klubi fondi stipendiumile.

Zonta Tartu klubi fondi stipendiumi eesmärk on toetada oma tööle pühendunud lähisuhtevägivalla juhtumitega kokku puutuva eriala silmapaistva esindaja enesetäiendamist ja/või õpinguid.

Stipendiumile saavad kandideerida naissoost uurijad, sotsiaaltöötajad, prokurörid, politseinikud, lastekaitsespetsialistid, õpetajad, psühholoogid või mõne muu ameti esindajad, kes on professionaalselt ning mõjusalt tegelenud raskete lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisega.

Välja antakse üks 800-eurone stipendium.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 15.oktoobriks 2016 esitada:

  • Vabas vormis taotlus koos kontaktandmetega
  • Lühikirjeldus senise tegevuse kohta
  • Soovituskiri ja muud asjakohased dokumendid

Dokumendid saata Tartu Kultuurkapitali postiaadressile Kalevi 13, 51010 Tartu või e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee.

Taotluse stipendiumi saamiseks võivad esitada organisatsioonid, üksikisikud ja stipendiumi statuudi tingimustele vastavad isikud ise.

Zonta Tartu klubi fondi stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee