Avatud on konkurss HANZA Mechanics Tartu Fondi stipendiumile

AS HANZA Mechanics Tartu ja Tartu Kultuurkapitali poolt väljaantava stipendiumiga soovitakse toetada aktiivseid Tartu Kutsehariduskeskuse mehhatroonika ja treiali erialade  kutse-  või kutsekeskhariduse õppekava õpilasi, kes on oma õpingutesse- ja töössesuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele.

Stipendiumile võib kandideerida Tartu KHK mehhatroonika ja treiali erialade  kutse-  või kutsekeskhariduse õppekava 2. ja 3. kursuse õpilane.

Stipendiumi suurus on 50,00 eurot kuus ja arvestatakse õpilasele valituks osutumisel alates erialapraktika algusest kuni õppeaasta lõpuni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada

  1. Vabas vormis motiveeritud stipendiumitaotlus
  2. Väljavõte hinnetest

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT

Lisainfo: tel 7441500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee