METEC stipendiumile on võimalus taotlusi esitada kuni 1. septembrini

  1. septembrini(pikendatud) on võimalik Kultuurkapitalile esitada taotlusi METEC stipendiumile kandideerimiseks.

Meteci stipendium on asutatud eesmärgiga toetada kutseharidusõppe või kõrghariduse tehnika erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi ning tõsta huvi tehnikaalade õpingute vastu. Igal õppeaastal antakse välja maksimaalselt 8 stipendiumi, millest kuni 3 stipendiumi on kõrgkoolide üliõpilastele. Stipendiumi suurus kutseõppeasutuse õpilasele on 2500 eurot ning kõrgkooli üliõpilasele 3400 eurot. Stipendiumi kestvus on 2 aastat (vastava astme õpingute lõpuni).

Stipendiumitaotlusi saavad esitada kõik, kes õpivad:

  1. Tartu Rakendusliku Kolledži CNC pinkide operaatori, keevitaja, lukksepa või mehhatroonik eriala 2. õppeaastal;
  2. Võru Kutsehariduskeskuse keevitus- ja metallitööde või mehhatroonika eriala 2. õppeaastal;
  3. Eesti Maaülikool tehnika ja tehnoloogia või tehnotroonika eriala 2. kursuse bakalaureuse astme üliõpilased ning magistri või doktoriastme üliõpilased;
  4. Tartu Ülikooli ettevõttemajanduse, turunduse, majandusteaduse, andmeteaduse, informaatika, materjaliteaduste ja tehnoloogia, arvutitehnika ja robootika, tarkvaratehnika või haridusinnovatsiooni eriala 2. kursuse bakalaureuse astme üliõpilased ning magistri või doktoriastme üliõpilased;
  5. Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia, tootearendus ja robootika, materjalitehnoloogia eriala 2. kursuse bakalaureuse astme üliõpilased ning magistri või doktoriastme üliõpilased.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb õppuril Tartu Kultuurkapitalile 1. septembriks esitada:

  1. Taotlus (Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi taotlemise ankeet);
  2.  Akadeemiline õiend viimase õppeaasta õpitulemuste kohta;
  3.  Kursuse juhendaja soovituskiri;
  4. Stipendiumi kandidaadi CV ja motivatsioonikiri.

Stipendiumi statuudiga on võimalik tutvuda siit: https://kultuurkapital.ee/preemiad-ja-stipendiumid/eristipendiumid/metec-stipendiumi-statuut/

Lisainfo:
Kristjan Silm: tel 504 9654, Kristjan.Silm@kultuurkapital.ee