Metec stipendium

Metec’i stipendiumi taotlemise põhimõtted

 

Stipendiumi eesmärk on toetada kutseharidusõppe või kõrghariduse erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi. Ettevõtte, tegevusalade ja tehnoloogiaga saab tutvuda veebilehel: www.tarmetec.ee.

Stipendiumi saavad taotleda eelkõige järgmiste õppeasutuse erialadel:

 • Tartu Rakenduslik Kolledž – CNC pinkide operaator, keevitaja, lukksepp, mehhatroonik
 • Võru Kutsehariduskeskus – keevitus- ja metallitööd, mehhatroonik
 • Eesti Maaülikool – tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika
 • Tartu Ülikool – ettevõttemajandus, turundus, majandusteadus, andmeteadus, informaatika, materjaliteadus ja tehnoloogia, arvutitehnika ja robootika, tarkvaratehnika, haridusinnovatsioon
 • TalTech– infotehnoloogia, tootearendus ja robootika, materjalitehnoloogia

Aastas antakse välja max 4 stipendiumi, millest max  2 stipendiumi kõrgkoolide üliõpilastele. Stipendium on mõeldud õpingutega seotud kulude katteks.

Stipendiumi ajakava:

 • Kandideerimise tähtaeg on 10.05.2024.
 • kandidaatide analüüs ca 2 nädalat
 • Mai viimasel nädalal komisjon valib järgmise õppeaasta stipendiaadid
 • Stipendiumide kätteandmine juuni esimene nädal

Kes saavad taotleda?

 • Kutsehariduse ja bakalaureuse astme kevadsemestri 1. õppeaasta (üli)õpilased
 • Magistri või doktoriastme üliõpilased

Taotlemiseks vajalik dokumentatsioon

 • Akadeemiline õiend viimase õppeaasta õpitulemuste kohta.
 • Soovituslik: Kursuse juhendaja soovituskiri
 • Stipendiumi kandidaadi CV
 • Motivatsioonikiri – millisena näeb stipendiaat oma panust ettevõtte eesmärkide täitmises

Vorm taotluse ning dokumentide esitamiseks asub siin.

Kui pikaks ajaks?

 • Stipendiumi kestvus 1 aasta (vastava astme õpingute lõpuni)
 • Stipendiumit makstakse 9 kuud aastas (september – mai)

Stipendiumi suurus:  

 • 1100 eurot kutseõppeasutuse stipendiaatidele
 • 1800 eurot kõrgkoolide stipendiaatidele

Stipendiumit makstakse igakuiselt alljärgnevalt:

Kutseharidus              123€

Kõrgharidus               200€

Ootused stipendiaadile:

 • Sooritab õppekavas ettenähtud praktika tundidest vähemalt 50% ettevõttes, mille eest võidakse maksta tasu vastavalt praktika tulemustele. Praktikaplaan kooskõlastatakse mentoriga.
 • Erialane töötamine või praktika tegemine samal ajal teises ettevõttes ei ole lubatud.

Soovituslik:

 • Viib läbi oma kursuse- ja/või lõputöö ettevõtte jaoks aktuaalsel teemal. Teema kooskõlastatakse ettevõtte poolse mentoriga.
 • Stipendiaadile määratakse ettevõtte poolne mentor, kellele ta annab vähemalt kaks korda poolaastas (millest üks kohtumine toimub ettevõttes) tagasisidet õppeedukuse kohta.
 • Töötab soovi korral osalise tööajaga või projektipõhiselt nii õpingute kui ka õppeperioodide vahelise ajal Metecis.


Ettevõtte õigus lõpetada stipendiumi maksmine, kui

 • Stipendiaat katkestab või peatab õpingud
 • Õppetulemused ei vasta ootustele
 • Stipendiaat ei täida omapoolseid kohustusi.

 

Metecil on õigus jätta stipendiumid välja jagamata, kui ei laekunud piisavalt sobivaid kandidaate