Hotell London sihtkapital

Hotell Londoni sihtkapitali stipendiumi taotlemise tingimused (statuut)

1. Hotell Londoni sihtkapital on Tartu Kultuurkapitali poolt hallatav.

2. Igal aastal antakse välja üks kuni 1300-eurone stipendium.

3. Hotell Londoni sihtkapitalist määratakse stipendium teater Vanemuine loomingulisele töötajale eesmärgiga enesetäiendamine Suurbritannias Londoni teatrites. Selleks tulenevalt valib Vanemuise teatri loomenõukogu välja isiku, kellele reis on loominguliselt arendav ja samas teatrile vajalik ning teeb hotell Londoni sihtkapitali nõukogule ettepaneku hiljemalt 01.maiks.

4. Hotell London sihtkapitali nõukogu toetades ettepanekut, saadab ettepaneku kinnitamiseks SA Tartu Kultuurkapitali nõukogule kinnitamiseks.

5. Kultuurkapital korraldab stipendiumi väljaandmise ja sõlmib stipendiaadiga stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise lepingu.

6. Stipendiaat on aruandekohustuslik, esitada tuleb kirjalik sisuline aruanne koos finantsdokumentidega.

Kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 30.03.2009 otsusega nr 34/03.

Stipendiaadid

2019 Eristipendium “Vanemuise draamatrupp”

2018  Andres Mähar ja Priit Strandberg

2017 Marian Heinat

2016 Margus Jaanovits

2015 Linda Kolde ja Tanel Jonas

2014 Maria Soomets

2013 Karol Kuntsel

2012 Külliki Saldre

2011 Merle Jääger

2010 Ott Sepp

2009 Jüri Lumiste

Esimene stipendiumitunnistus anti 30.04.2009 Vanemuise teatri näitlejale Jüri Lumistele enesetäiendamiseks Suurbritannias valmistamaks ette rolli nimiosas W.Shakespeare tragöödias “Kuningas Richard Kolmas”. Esietendus toimus 17.oktoobril 2009.a. Tartu Sadamateatris. Sihtkapital suleti 2022. aastal