HANZA Mechanics Tartu stipendium

HANZA Mechanics Tartu on metallitööstusettevõte, mis kuulub kiirelt arenevasse rahvusvahelisse HANZA gruppi, kelle tehased asuvad Eestis, Rootsis, Soomes, Poolas, Tšehhis, Saksamaal ja Hiinas. Ettevõtte juured ulatuvad tagasi aastasse 1907. HANZA Mechanics on spetsialiseerunud mehaanika, kooste ja tarneahela terviklahendustele. Tartu tehastes töötab ligi 500 inimest.

Stipendiumi eesmärk on toetada kutseharidusõppe või kõrghariduse erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi eelkõige järgmiste õppeasutuse erialadel:

 • Tartu Rakenduslik Kolledž– CNC pinkide operaator, keevitaja, lukksepp, mehhatroonik, laotöö spetsialist ja sisetööde elektrik
 • TalTech – tootearendus ja robootika ning elektroenergeetika ja mehhatroonika
 • Eesti Maaülikool – tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika
 • Tartu Ülikool – robootika
 • Tallinna Tehnikakõrgkool–masinaehitus ja robotitehnika

Ühel õppeaastal väljastatakse kokku maksimaalselt 4 stipendiumi, millest 2 stipendiumi Tartu Kutsehariduskeskuse õpilastele.

Stipendiumi ajakava:

 • Stipendiumi saab taotleda kord aastas. Taotluste esitamise tähtaeg on 31 jaanuar 2024.a.
 • Kandidaatide analüüs ca 3 nädalat
 • veebruariks 2024.a  komisjon valib käesoleva õppeaasta stipendiaadid
 • Stipendiumikomisjoni kuulub kaks liiget kes on HANZA ettevõtte esindajad.
 • Stipendiumi taotlemiseks kuulutab Kultuurkapital välja avaliku konkursi vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

Kes saavad taotleda?

 • kutsehariduse õpilased alates 2. õppeaastast
 • bakalaureuse astme õpilased alates 2. õppeaastast

Taotlemiseks vajalik dokumentatsioon

 • Ülikool – Akadeemiline tõend õppevõlgnevuse puudumiste kohta käesoleval hetkel.
 • Rakenduslik Kolledz –Kinnitatud väljavõte õppeinfosüsteemist õppevõlgnevuse puudumiste kohta käesoleval hetkel.
 • Soovituslik: Kursuse juhendaja soovituskiri
 • Stipendiumi kandidaadi CV
 • Motivatsioonikiri

Vorm taotluse ning dokumentide esitamiseks asub siin.

Kui pikaks ajaks?

 • Stipendiumi kestvus 1 aasta
 • Stipendiumit makstakse 9 kuud aastas (õppeaasta perioodi eest)

Stipendiumi suurus:  

 • 1500 eurot kõrgkooli stipendiaatidele
 • 1200 eurot kutsehariduse stipendiaatidele

Stipendium makstakse välja igakuise maksena stipendiumi saaja isiklikule kontole kuni õppeaasta lõpuni. Stipendiumi üldsumma jagatakse 9 kuuga.

Ootused stipendiaadile:

 • Sooritab õppekavas ettenähtud praktika tundidest vähemalt 75% ettevõttes. Praktika eest makstakse tasu vastavalt praktika tulemustele. Praktikaplaan kooskõlastatakse mentoriga.

Soovituslik:

 • Viib läbi oma kursuse- ja/või lõputöö ettevõtte jaoks aktuaalsel teemal. Teema kooskõlastatakse ettevõtte poolse mentoriga.
 • Töötab soovi korral osalise tööajaga või projektipõhiselt nii õpingute kui ka õppeperioodide vahelise ajal HANZA-s.

Ettevõtte õigus lõpetada stipendiumi maksmine, kui

 • Stipendiaat katkestab või peatab õpingud
 • Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.
 • Stipendiaat ei täida omapoolseid kohustusi

 

Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata. Otsust stipendiumite määramise/mittemääramise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.