Tartu Kunstikooli fond

Tartu Kunstikooli stipendiumi statuut

1. Tartu Kunstikooli stipendiumit annab välja Tartu Kunstikool koostöös sihtasutus
Tartu Kultuurkapitaliga (edaspidi Kultuurkapital).

2. Stipendiumi eesmärk on innustada õpilasi olema kunsti-, disaini- ja
kultuurivaldkonnas aktiivsed ka väljaspool õppetööd.

3. Statuut vastab Tartu Kunstikooli arengukava strateegilisele punktile Kunst ja
kultuur: “Eesti ei eksisteeri ilma kultuurita. Tartu Kunstikoolis näeme kutseharidust
kultuurivälja osana. Läbi loovuse mõistame maailma, tajume muutusi ja
muudame need nähtavaks. Osaleme mitmekesise kultuuriloo loomises. Võtame
aega üldkultuuriliseks kasvamiseks ja professionaalse vilumuse
saavutamiseks. Kanname vastutust ja vaimsust Eesti kunstnike ja disainerite
järjepideval harimisel.”

4. Stipendiumide arv ja suurus määratakse igal aastal stipendiumi asutaja poolt.

5. Stipendiumi saajateks võivad olla kõik Tartu Kunstikooli õpilased, kes ei viibi
akadeemilisel puhkusel.

6. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb õpilasel nomineerida iseennast või
kaasõpilast stipendiumi saajaks. Nominatsiooni juurde tuleb lisada ka vabas
vormis tegevuste kirjeldused, mille eest õpilane stipendiumit väärib.

7.  Stipendiumi pälvija valib välja hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Tartu
Kunstikooli õpetajad, töötajad ja võimalusel ka vilistlased.

8. Sobivate kandidaatide puudumisel võidakse stipendium jätta välja andmata.

9. Stipendium antakse välja üks kord aastas.

10. Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest Kultuurkapitali kodulehel.
Stipendium kuulutatakse välja vahemikus 15.-22. detsember.

11. Stipendium makstakse välja stipendiumi saaja või stipendiumi saaja esindaja
pangakontole.

Tartu Kunstikooli fond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Annetusi ja toetusi saab kanda Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital arveldusarve
kontodele:

Swedbank 221011379347
IBAN: EE092200221011379347, SWIFT: HABAEE2X

SEB Pank 10102052050006
IBAN: EE251010102052050006, SWIFT: EEUHEE2X

LHV Pank
IBAN: EE537700771000654154, SWIFT: LHVBEE22

Annetamisel tuleb kasutada märgusõna „Tartu Kunstikooli fond“