Jüri Uppini sihtkapital

Sihtkapitali asutas 11.mail 2004.aastal Jüri Uppin eesmärgiga aidata kaasa Eesti lõõtspillimuusika edendamisele ja lõõtspillimängijate tunnustamisele.

Jüri Uppini nimelise stipendiumi statuut

1. Jüri Uppini nimelist stipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital.

2. Stipendiumeid antakse välja üks kord aastas.

3. Stipendium määratakse Eesti lõõtspillimuusika edendajatele ja lõõtspillimängijatele silmapaistvate tulemuste eest.

4. Tartu Kultuurkapital kuulutab ajalehes “Postimees”, koduleheküljel www.kultuurkapital.ee ja veebileheküljel http://www.lootspill.ee/ konkursi stipendiumi taotlemiseks, võttes aluseks käesolevas statuudis kehtestatud tingimused.

5. Stipendiumi võivad taotleda lõõtspillimängijad ja Eesti lõõtspillimuusika edendajad.

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

6.1. Taotlus ankeedil

6.2. Lühikirjeldus senise tegevuse kohta

6.3. Stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus

6.4. Soovituskiri (võimalusel)

7. Stipendiumi määrab sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu poolt kinnitatud 5-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad kolm Jüri Uppini poolt nimetatud ja volitatud ning kaks Tartu Kultuurkapitali poolt määratud isikut.

8. Stipendiumifondi suurus avalikustatakse koos kandidaatide esitamise tähtajaga.

9. Vastavate kandidaatide puudumisel jäetakse stipendium välja andmata.

10. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.

11. Stipendiumi saaja(d) ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.

12. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.

13. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest Kultuurkapitali veebileheküljel www.kultuurkapital.ee ja stipendiumisaaja(te)le isiklikult.

Kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 10.05.2004 otsusega nr 32/05.

Stipendiaadid:

2015 stipendiumikonkurssi ei toimunud

2014 Viljandi Kutseõppekeskuse lõõtspillide valmistamise kursus

2013 Richard Ott Leitham

2012 Kert Krüsban

2011 Kristi Kool

2010 Toomas Oks

2009 Toomas Ojasaar

2008 Leho Laaser

2007 Kadri Giannakaina Laube

2006 Allan Avi

2005 Asso Int