Olvi Fondi AS A. Le Coq`i õetajate stipendium

Olvi Fondi – A. Le Coqi  õpetajastipendiumi statuut

 

 1. Olvi Fond on asutanud Olvi Fondi AS A. Le Coq-stipendiumi (edaspidi stipendium), mille ta annab välja koostöös AS A. Le Coqi ja Tartu Kultuurkapitaliga.
 2. Õpetajastipendium määratakse Tartu Kutsehariduskeskuse tehnikaerialade õpetajale. Sellega tunnustatakse õpetajat senise tehtud töö eest ja antakse talle võimalus tutvuda joogitööstusega ning sellega seotud tehnikainnovatsiooniga.
 3. Õpetajastipendium toetab õpetaja enesearendamist ning stažeerimist ja praktiseerimist AS A. Le Coqi ettevõtte tootmis- ja tehnikaspetsialistide juhendamisel.
 4. Õpetajastipendiumi kandidaat esitatakse Tartu Kutsehariduskeskuse poolt. Kandidaat peab omama oma kolleegide toetust ja tunnustust ning ta peab olema huvitatud tehnikaõppe arendamisest.
 5. Õpetajastipendium määratakse üks kord aastas.
 6. Õpetajastipendiumi suurus on 3000 eurot, millest:
 • 500 eurot kantakse üle õpetaja pangakontole stipendiumi väljakuulutamisel;
 • 1500 eurot kantakse õpetaja pangakontole üle pärast ettevõttes stažeerimist (vahemikus oktoober – jaanuar) vähemalt 1 nädala/ 40 tunni jooksul ja selle kohta kirjaliku kokkuvõtte esitamist ning pärast selle heakskiitmist stipendiumikomisjoni poolt (jaanuar – veebruar);
 • 1000 eurot kantakse üle õpetaja pangakontole ning see on mõeldud sihtotstarbelisteks kasutamiseks – messikülastus mõnele Euroopas toimuvale joogitööstust puudutavale messile, mida ta külastab koos AS A. Le Coqi esindajaga või mõne teise Olvi grupi ettevõtte külastamine – sellega seotud kulude (lennupiletid, hotell) katmiseks. Sellised kuluarved esitatakse stipendiaadile AS A. Le Coq poolt ning stipendiaat hüvitab need temale makstud stipendiumirahadest.
 1. Septembrikuu esimesel nädalal kuulutab Tartu Kultuurkapital oma veebilehel, Tartu Kutsehariduskeskus oma infokanalites ning A. Le Coq oma koduleheküljel välja konkursi õpetajastipendiumi taotlemiseks.
 2. Tartu Kutseharidusekeskus esitab konkursil etteantud tähtajaksTartu Kultuurkapitalile:

* taotluse väljavalitud õpetajastipendiumi kandidaadi kohta koos koolipoolse soovituskirjaga;

* õpetaja elulookirjelduse (CV) / lühikirjeldus senise tegevuse kohta;

* õpetajastipendiumi kandidaadi kinnituskirja selle kohta, et ta on tutvunud ja nõus

õpetajastipendiumi tingimustega.

 1. Stipendiumi määrab neljaliikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad kaks A. Le Coqi juhtkonna liiget, üks Tartu Kultuurkapitali esindaja ning üks esindaja Tartu Kutsehariduskeskusest.
 2. Stipendiumikomisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi kahe nädala jooksul pärast taotlusaja lõppu.
 3. Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajast Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel ja stipendiumisaajale isiklikult. A. Le Coq informeerib stipendiumi saajast oma koduleheküljel.
 4. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba.

 

Statuudi uus redaktsioon on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 22.04.2019 otsusega nr 22 ja 03.09.2021 otsusega nr 35.