Zonta Tartu Klubi fond

Zonta Tartu klubi fond on asutatud Zonta Tartu klubi 10 000 kroonisest annetusest 8. märtsil 2007.aastal. Annetuse eesmärgiks oli soov toetada ja tunnustada oma tööle pühendunud naisõpetajat Tartu linnas või maakonnas.

Naisõpetaja toetamiseks anti välja stipendiumeid 2007-2014. Statuut ja täiendav info asub SIIN.
2015.aastast alates antakse välja stipendiumi naissoost uurijale, sotsiaaltöötajale, prokurörile, politseinikule, lastekaitsespetsialistile, õpetajale, psühholoogile või muu ameti esindajale, kes on professionaalselt ning mõjusalt tegelenud raskete lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisega. Statuut asub SIIN.